PV (Předoperační vyšetření)

pacienti se objednávají co nejdříve po stanovení termínu operace (telefonicky, či osobně)
velké operace ( TEP kolene, TEP kyčle) ideálně OSOBNĚ v AMBULANCI - nutno vydat žádanku na UZ srdce ( přinést dokumenty s pokyny k PV)

Potřebujeme vědět:

datum NÁSTUPU DO NEMOCNICE , datum OPERACE, ( či datum ARO konzilia)
MÍSTO OPERACE ( NEMOCNICE + ODDĚLENÍ)
ZDA UŽÍVAJÍ LÉKY NA ŘEDĚNÍ KRVE (Warfarin, Anopyrin, Stacyl, Godasal, Trombex, Pradaxa, Eluiquis…)
zda měli v posledním roce RTG srdce + plíce (pokud ano, kde?, ev. přinést popis ve zprávě)

celkem u nás absolvují 2 návštěvy:

1. termín: vyšetření probíhá u sestry , v ranních hodinách (7-8 hod) odběr žilní krve na lačno + ranní moč s sebou + dokumenty k operaci s sebou / pokud je vyžadováno, budou odesláni na RTG srdce + plíce, ev. další vyšetření/
2. termín : vyšetření probíhá u sestry ( EKG, TK, ev. spirometrie) a lékaře (vlastní vyšetření)
Na evidenčním zařízení zvolí pacient JSEM OBJEDNÁN