Vyšetření INR

Provádíme odběrem kapilární krve z prstu. Výsledek ihned k dispozici.
Dle termínu objednání z předchozí návštěvy.
Pacient ráno v den odběru neužívá Warfarin, ostatní léky bez omezení.
Na evidenčním zařízení pacient zvolí ODBĚR KRVE- QUICK.